Acte necesare

30/06/12 0 COMENTARII

Compania MTM’s Office va ofera lista actelor necesare in vederea evaluarii proprietatilor imobiliare.

In functie de natura solicitarii a fiecarui client in parte, expertii evaluatori pot solicita si unele documente necesare eveluarii proprietatii imobiliare decat cele mentionate mai jos in vederea intocmirii raportului de evaluare.

Actele necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, industriale si a terenurilor, sunt:

 • act de proprietate, incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara
 • plan de incadrare in zona
 • plan de situatie
 • autorizatie de construire / desfiintare
 • certificat de urbanism
 • memoriu tehnic arhitectura
 • memoriu tehnic rezistenta
 • fisa bunului imobil
 • releveu / nivel
 • copie carte de identitate client / Copie Certificat de inregistrare Fiscala (societati comerciale)

Expertii evaluatori din cadrul companiei SC MTM’s Office SRL analizand problemele semnalate de d-voastra va poate face cunoscut in cel mai scurt timp necesarul de documente pentru evaluarea imobiliara de care aveti nevoie si solutionarea fiecarui caz in parte.

Pentru mai multe detalii si informatii suplimentare va rugam accesati rubrica contact.