Acte necesare

30/06/12 0 COMMENTS

Compania MTM’s Office va ofera lista actelor necesare in vederea evaluarii proprietatilor imobiliare.

In functie de natura solicitarii a fiecarui client in parte, expertii evaluatori pot solicita si unele documente necesare eveluarii proprietatii imobiliare decat cele mentionate mai jos in vederea intocmirii raportului de evaluare.

Actele necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, industriale si a terenurilor, sunt:

 • act de proprietate, incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara
 • plan de incadrare in zona
 • plan de situatie
 • autorizatie de construire / desfiintare
 • certificat de urbanism
 • memoriu tehnic arhitectura
 • memoriu tehnic rezistenta
 • fisa bunului imobil
 • releveu / nivel
 • copie carte de identitate client / Copie Certificat de inregistrare Fiscala (societati comerciale)

Expertii evaluatori din cadrul companiei SC MTM’s Office SRL analizand problemele semnalate de d-voastra va poate face cunoscut in cel mai scurt timp necesarul de documente pentru evaluarea imobiliara de care aveti nevoie si solutionarea fiecarui caz in parte.

Pentru mai multe detalii si informatii suplimentare va rugam accesati rubrica contact.

Raport de evaluare

30/06/12 0 COMMENTS

Rapoartele de evaluare pentru cladiri si constructii speciale sunt alcatuite de experti evaluatori alaturi de ingineri in calitate de proiectanti, verificatori de proiecte si experti tehnici.

Prezentul raport de evaluare imobiliara oferit de compania SC MTM’s Office SRL este intocmit la cererea clientului si in scopul precizat. Nu este permisa folosirea raportului de evaluare de catre o terta persoana fara obtinerea, in prealabil, a acordului scris al clientului si a autorului evaluarii.

Evaluatorul obtine informatii, estimari si opinii necesare intocmirii raportului de evaluare, din surse care le considera ca acestea sunt adevarate si corecte.

Evaluatorul nu isi asuma responsabilitatea in privinta acuratetei informatiilor furnizate de terte parti.

Continutul acestui raport realizat de expertii evaluatori ANEVAR este confidential pentru client si destinatar, iar autorul nu il va dezvalui unor terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute de Standardele Internationale de Evaluare sau atunci cand proprietatea a intrat in atentia unui corp judiciar calificat.

Subliniem faptul ca evaluatorul ANEVAR nu este responsabil pentru problemele de natura legala, care afecteaza fie proprietatea imobiliara evaluate, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu sunt cunoscute de catre evaluator.

Expertii evaluatori ai companiei SC MTM’s Office SRL sunt de accord sa isi asume realizarea misiunii incredintate de catre client numit in raport, in scopul utilizarii precizate in de catre client si in scopul precizat in raport.

Consimtamantul scris al evaluatorului trebuie obtinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sa poate fi utilizata, in orice scop, de catre orice persoana, cu exceptia clientului.

De asemenea consimtamantul scris si aprobarea trebuie obtinute inainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) sa poata fi modificat sau transmis unei terte parti. Raportul de evaluare nu este desinat asiguratorului proprietatii evaluate, iar valoarea prezentata in raport nu are legatura cu valoarea de asigurare.

Compania SC MTM’s Office SRL nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana in afara clientului, destinatarului evaluarii si celor care au obtinut acordul scris si nu se accepta responsabilitatea pentru niciun fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate in urma deciziilor sau actiunilor intreprinse in baza acestui raport de evaluare.

Pentru mai multe detalii si informatii suplimentare va rugam accesati rubrica contact, expertii companiei noastre va pot oferii solutiile cele mai bune.

Rolul evaluatorului ANEVAR

30/06/12 0 COMMENTS

Indiferent de natura serviciilor evaluarii proprietatilor imobiliare, rezidentiale, industriale si a terenurilor, primul pas pe care trebuie sa-l faca un expert evaluator ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania), din cadrul companiei SC MTM’s Office SRL este stabilirea scopului pentru care se face evaluarea.

Stabilind scopul evaluarii se poate analiza si stabili metodele de evaluare adecvate scopului evaluarii. In acest sens, expertul evaluator ANEVAR poate urma inspectia proprietatii, analiza documentelor ce atesta dreptul de proprietate si, in cele din urma, intocmirea raportului de evaluare.

Raportul de evaluare intocmit in final de evaluator trebuie sa fie clar si sa explice complet rationamentul acestuia, sursele sale de informare, metodele folosite si tot ceea ce a facut pentru a ajunge la valoarea estimata pentru proprietatea in cauza.

Pretul unei evaluari nu este unul standard, ci se stabileste in functie de locatie, infrastructura, complexitatea proprietatii, de vecinatatea acestuia si de problemele pe care le pune in analiza.

Unul dintre pricipalele obiective ale expertilor evaluatori ANEVAR din cadrul companiei SC MTM’s Office SRL din Arad este de nu a face public toate aceste informatii. Este imposibil de a se vedea cine, ce si cum a evaluat alta proprietate.

In acest sens, nu se poate compara o evaluare facuta in trecut cu una din prezent. Evaluarea facandu-se pe baza Standardelor Internationale de Evaluare.

Pentru a lua legatura cu unul dintre expertii evaluatori ANEVAR din cadrul companiei SC MTM’s Office SRL va rugam accesati rubrica contact.