Raport de evaluare

30/06/12 0 COMENTARII

Rapoartele de evaluare pentru cladiri si constructii speciale sunt alcatuite de experti evaluatori alaturi de ingineri in calitate de proiectanti, verificatori de proiecte si experti tehnici.

Prezentul raport de evaluare imobiliara oferit de compania SC MTM’s Office SRL este intocmit la cererea clientului si in scopul precizat. Nu este permisa folosirea raportului de evaluare de catre o terta persoana fara obtinerea, in prealabil, a acordului scris al clientului si a autorului evaluarii.

Evaluatorul obtine informatii, estimari si opinii necesare intocmirii raportului de evaluare, din surse care le considera ca acestea sunt adevarate si corecte.

Evaluatorul nu isi asuma responsabilitatea in privinta acuratetei informatiilor furnizate de terte parti.

Continutul acestui raport realizat de expertii evaluatori ANEVAR este confidential pentru client si destinatar, iar autorul nu il va dezvalui unor terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute de Standardele Internationale de Evaluare sau atunci cand proprietatea a intrat in atentia unui corp judiciar calificat.

Subliniem faptul ca evaluatorul ANEVAR nu este responsabil pentru problemele de natura legala, care afecteaza fie proprietatea imobiliara evaluate, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu sunt cunoscute de catre evaluator.

Expertii evaluatori ai companiei SC MTM’s Office SRL sunt de accord sa isi asume realizarea misiunii incredintate de catre client numit in raport, in scopul utilizarii precizate in de catre client si in scopul precizat in raport.

Consimtamantul scris al evaluatorului trebuie obtinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sa poate fi utilizata, in orice scop, de catre orice persoana, cu exceptia clientului.

De asemenea consimtamantul scris si aprobarea trebuie obtinute inainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) sa poata fi modificat sau transmis unei terte parti. Raportul de evaluare nu este desinat asiguratorului proprietatii evaluate, iar valoarea prezentata in raport nu are legatura cu valoarea de asigurare.

Compania SC MTM’s Office SRL nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana in afara clientului, destinatarului evaluarii si celor care au obtinut acordul scris si nu se accepta responsabilitatea pentru niciun fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate in urma deciziilor sau actiunilor intreprinse in baza acestui raport de evaluare.

Pentru mai multe detalii si informatii suplimentare va rugam accesati rubrica contact, expertii companiei noastre va pot oferii solutiile cele mai bune.